กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
    

 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**