กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2) 23 สิงหาคม 2564รายละเอียด :
    

 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวังวิเศษ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ 3 (ลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ) โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ทั้ง 2 วาระ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**