ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ซอยคอกวัว - ครัววังเพชร
  รายละเอียด : รายงานผลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ซอยคอกวัว - ครัววังเพชร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน