ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 2)
  รายละเอียด : รายงานลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน