ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ บริเวณลานสระน้ำ OTOP เทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลวังวิเศษ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ)ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น 

ณ  บริเวณลานสระน้ำ OTOP เทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน