ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้่ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร ชนิด 10 ล้อ
  รายละเอียด : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้่ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร ชนิด 10 ล้อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน