ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฏา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฏา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน