ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ อำเภอวังวิเศษ ด้วยวิธีการปนะกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ อำเภอวังวิเศษ ด้วยวิธีการปนะกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน