ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงวเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกสื (e-bidding)
  รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงวเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกสื (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน