ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  รายละเอียด :

 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานเทศบาลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ตามลิ้งด้านล่าง

itas.nacc.go.th/go/eit/d6dkbj

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน