ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
31
24 ต.ค. 2562
2 ประกาศ การเปลื่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ส.ค. 2562
3 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ส.ค. 2562
4 ขอเชิญร่วมพิธีเปิด โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ บริเวณลานสระน้ำ OTOP เทศบาลตำบลวังวิเศษ อำเภอวังวิเ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 ก.ค. 2562
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้่ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,00 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 มิ.ย. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนน้ำฉ่าซอย1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
10 พ.ค. 2562
7 ขอเชิญแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐปี62 (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) *ตามลิ้งด้านล่าง
22
07 พ.ค. 2562
8 ประกาศเปลียนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
09 เม.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกกคอนกรีต สายบางนาว ถึงบ้านนางจำปา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
29 มี.ค. 2562
10 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17