ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ซอยคอกวัว - ครัววังเพชร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
21 ก.ย. 2564
2 รายงานผลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.ย. 2564
3 รายงานลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 11 (ช่วงที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.ย. 2564
4 รายงานผลการกำหนดราคากลาง และ ปร4 ปร5 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.ย. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ม ถนนรอบสวนมหาราช 1 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
24 ส.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายชำนาญถึงสวนมหาราช ตอน 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยโกกิ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ส.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบางนาว ซอย 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ส.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายขำ เขตตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32