ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการกำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางลึก ซอย 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ก.ค. 2563
2 ประกาศจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 มิ.ย. 2563
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 มิ.ย. 2563
4 รายงานผลการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สถานีออกกำลังกาย) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 มิ.ย. 2563
5 ยกเลิกรประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 เม.ย. 2563
6 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สถานีออกกำลังกาย) พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 มี.ค. 2563
7 รายงานการกำหนดราคากลางป้ายโครงการสาวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลตำบลวังวิเสศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 มี.ค. 2563
8 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 มี.ค. 2563
9 ประกาศ การะประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดจ้างแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 (วางท่อหลอดเหลื่ยม) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 มี.ค. 2563
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการซ่อมแซมถนนอ่าวตง ซอย3 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23