ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเข้าหลุมขยะ ชุมชนวังทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ธ.ค. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคาร ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราขการอำเภอวังวิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ธ.ค. 2562
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ดครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สวนมหาราช ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ธ.ค. 2562
4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงวเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฎา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกสื (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ธ.ค. 2562
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ อำเภอวังวิเศษ ด้วยวิธีการปนะกงดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ธ.ค. 2562
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 พ.ย. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1 ชุมชนรัษฏา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 11 ชุมชนช่องหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 พ.ย. 2562
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงเสริมผิวคอนกรีต สวนมหาราช ชุมชนช่องหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
3
25 พ.ย. 2562
10 รายงานผลการกำหนดราคากลางปรับปรุงเสริมผิวแอดฟัลท์ติกคอนกรีต สวนมหาร ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21