ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 พ.ย. 2563
2 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 พ.ย. 2563
3 รายงานผลการกำหนดราาคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายราษอุทิศ ชุมชนต้นปรง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ย. 2563
4 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิดลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล 12 ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ย. 2563
5 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สวนมหาราช ชุมชนต้นปรง เทศบาลตำบลวังวิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ย. 2563
6 เอกสารประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 ต.ค. 2563
7 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ต.ค. 2563
8 ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนเทศบาล 16 ชุมชนช่องหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ก.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6457 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)สายบ้านนายศักดิ์สินเชื่อมต่อบ้านนายลี ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26