ข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวิเศษรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวิเศษรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามที่ 075-296186-7 ต่อ กองการศึกษาผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ประกาศเมื่อ :