ข่าว : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวิเศษรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด  : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวิเศษ รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560 - 28 ก.พ. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวิเศษ หรืิอ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวังวิเศษ โทร 075-296186ผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ประกาศเมื่อ :