ข่าว : เทศบาลตำบลวิเศษ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๔ อัตรา

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลวิเศษ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ๔ อัตรา ดังนี้
     
ตำแหน่งที่รับสมัคร
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
     
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา
     
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
     
พนักงานจ้างทั่วไป
     
- ตำแหน่ง คนงานสวนสาธารณะ กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา
     
- ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
     
ผู้แจ้งข่าว : admin ประกาศเมื่อ :