ข่าว : การขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 สามารถชำระได้ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 การขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 สามารถชำระได้ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่ม

รายละเอียด  : การขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 สามารถชำระได้ถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยไม่มีค่าปรับและเงินเพิ่มผู้แจ้งข่าว : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประกาศเมื่อ :